โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสยามทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  35 นาที
11 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
12 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
13 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 11 ชั่วโมง  
14 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
15 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง  
16 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
17 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง  
18 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
19 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง  
20 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง