โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 0 ชั่วโมง  
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 11 ชั่วโมง  10 นาที
12 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 11 ชั่วโมง  40 นาที
13 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 12 ชั่วโมง  
14 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
15 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 0 ชั่วโมง  
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดเขาพระทอง 0 ชั่วโมง  
17 นครศรีธรรมราช จดุจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง  
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 12 ชั่วโมง  10 นาที
19 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 12 ชั่วโมง  20 นาที
20 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
21 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  40 นาที
22 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 0 ชั่วโมง  
23 พัทลุง จุดจอดท่าแค 0 ชั่วโมง  
24 พัทลุง จุดจอดนาโหนด 0 ชั่วโมง  
25 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง  
26 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง  10 นาที
27 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง  
28 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง  
29 สงขลา จุดจอด อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง  40 นาที
30 สงขลา จุดจอดท่าชะมวง 0 ชั่วโมง  
31 สงขลา จุดจอด ต.นาสีทอง 0 ชั่วโมง  
32 สงขลา จุดจอด ต.เขาพระ 0 ชั่วโมง  
33 สตูล จุดจอด อ.ควนกาหลง 0 ชั่วโมง  
34 สตูล จุดจอดควนโดน 0 ชั่วโมง  
35 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง  
36 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 15 ชั่วโมง  10 นาที