โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
8 ชุมพร วิสัย/สวี 0 ชั่วโมง  
9 ชุมพร เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกละแม 0 ชั่วโมง  
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 10 ชั่วโมง  10 นาที
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านใน 10 ชั่วโมง  40 นาที
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดเขาหัวช้าง 0 ชั่วโมง  
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดคลองเหลง 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดสิชล 11 ชั่วโมง  
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดต้นเหลียง 0 ชั่วโมง  
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดหัวแรด 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหิน 0 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช แยกดอนไคร 0 ชั่วโมง  
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดสระแก้ว 0 ชั่วโมง  
26 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าศาลา 11 ชั่วโมง  40 นาที
27 นครศรีธรรมราช จุดจุดวลัยลักษณ์ 0 ชั่วโมง  
28 นครศรีธรรมราช จุดจอดป้อมหน้าทับ 0 ชั่วโมง  
29 นครศรีธรรมราช จุดจอดน้ำแคบ 0 ชั่วโมง  
30 นครศรีธรรมราช แยกเบญ 0 ชั่วโมง  
31 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 12 ชั่วโมง  10 นาที