โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : ปากพนัง - กรุงเทพฯ (หมอชิต)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
2 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 1 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดป้อมหน้าทับ 1 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าศาลา 1 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช แยกดอนไคร 1 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดกำนันเลี้ยง 1 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหิน 1 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดต้นเหลียง 1 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดสิชล 1 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดทุ่งคา 1 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านใน 1 ชั่วโมง  
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 1 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์ 0 ชั่วโมง  
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 13 ชั่วโมง