โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ (หมอชิต)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช หน้าตลาดแม่กิ้มส้อง 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดป้อมหน้าทับ 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าศาลา 0 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช แยกดอนไคร 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดกำนันเลี้ยง 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหิน 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดต้นเหลียง 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดสิชล 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดทุ่งคา 0 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านใน 0 ชั่วโมง  
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 2 ชั่วโมง  
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง