โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : ขนอม - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ขนอม
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนสัก 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านใน 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 10 ชั่วโมง