โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : ตรัง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
2 ตรัง จุดจอด อ.กันตัง 0 ชั่วโมง  
3 ตรัง จุดจอดห้วยนาง 0 ชั่วโมง  
4 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง  
5 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง  15 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  15 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 1 ชั่วโมง  30 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  30 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง