โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
2 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สตูล จุดจอดท่าแพ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 สตูล จุดจอดละงู 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 สตูล จุดจอดทุ่งหว้า 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 ตรัง จุดจอดทุ่งยาว 0 ชั่วโมง  
7 ตรัง จุดจอดบ้านนา 0 ชั่วโมง  55 นาที
8 ตรัง จุดจอดห้วยนาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
9 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง  
10 ตรัง จุดจอดย่านตาขาว 1 ชั่วโมง  30 นาที
11 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 3 ชั่วโมง  
12 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 2 ชั่วโมง  30 นาที
13 ตรัง จุดจอด อ.กันตัง 2 ชั่วโมง  30 นาที
14 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง  
15 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง  
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
17 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 4 ชั่วโมง  10 นาที
18 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง  
19 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 0 ชั่วโมง  
20 เพชรบุรี จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี 0 ชั่วโมง  
21 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง  
22 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  
23 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง