โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
2 สตูล จุดจอด อ.ควนกาหลง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สตูล จุดจอดฉลุง 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สตูล จุดจอดควนโดน 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 สงขลา จุดจอด ต.นาสีทอง 0 ชั่วโมง  40 นาที
6 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  45 นาที
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 1 ชั่วโมง  
8 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 1 ชั่วโมง  50 นาที
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง  
11 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 2 ชั่วโมง  40 นาที
13 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 3 ชั่วโมง  
14 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  25 นาที
15 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง  
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 0 ชั่วโมง  
18 เพชรบุรี จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี 0 ชั่วโมง  
19 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง  
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  30 นาที
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 13 ชั่วโมง