โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : เชียรใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.เชียรใหญ่
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 1 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 2 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง  45 นาที