โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ขนอม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
8 ชุมพร วิสัย/สวี 0 ชั่วโมง  
9 ชุมพร เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
11 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกละแม 0 ชั่วโมง  
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 0 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 10 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 10 ชั่วโมง  15 นาที
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนสัก 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดท่าเรือเฟอรี่(ดอนสัก) 11 ชั่วโมง  30 นาที
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดน้ำตกโฉ 11 ชั่วโมง  45 นาที
19 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ขนอม 12 ชั่วโมง