โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง  
10 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 11 ชั่วโมง  30 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 12 ชั่วโมง  
13 นครศรีธรรมราช จุดจอดกะปาง 0 ชั่วโมง  
14 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 0 ชั่วโมง  
15 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 0 ชั่วโมง  
16 ตรัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง 13 ชั่วโมง  
17 ตรัง จุดจอดย่านตาขาว 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 ตรัง จุดจอดบ้านนา 0 ชั่วโมง  
19 ตรัง จุดจอดปะเหรียน 0 ชั่วโมง  
20 ตรัง จุดจอดวังตง 0 ชั่วโมง  
21 ตรัง จุดจอด ต.สุโละ 0 ชั่วโมง  
22 ตรัง จุดจอดทุ่งยาว 13 ชั่วโมง  30 นาที
23 สตูล จุดจอดทุ่งหว้า 14 ชั่วโมง  30 นาที
24 สตูล จุดจอดละงู 15 ชั่วโมง  
25 สตูล จุดจอดท่าแพ 15 ชั่วโมง  30 นาที
26 สตูล จุดจอดฉลุง 15 ชั่วโมง  45 นาที
27 สตูล สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล 16 ชั่วโมง  30 นาที