โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกนาสาร 0 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 11 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 11 ชั่วโมง  10 นาที
11 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 11 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 11 ชั่วโมง  40 นาที
13 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 11 ชั่วโมง  50 นาที
14 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 11 ชั่วโมง  40 นาที
15 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ชะอวด 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.เชียรใหญ่ 13 ชั่วโมง