โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
8 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
9 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
11 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
12 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านนาเดิม 0 ชั่วโมง  
17 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
18 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
19 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  10 นาที
21 นครศรีธรรมราช จุดจอดหอนาฬิกา 9 ชั่วโมง  5 นาที
22 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
23 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
24 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ชะอวด 9 ชั่วโมง  30 นาที
25 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 10 ชั่วโมง  
26 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.เชียรใหญ่ 11 ชั่วโมง  40 นาที