โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วมาลี 0 ชั่วโมง  
4 สมุทรสาคร จุดขายตั๋วอรพรรณ 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
8 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
9 ชุมพร จุดจอดในเมืองชุมพร 0 ชั่วโมง  
10 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
11 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
12 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 0 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน 0 ชั่วโมง  
16 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง  
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอด ต.ท่าทอง 0 ชั่วโมง  
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
19 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านใน 10 ชั่วโมง  50 นาที
20 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ขนอม 11 ชั่วโมง  20 นาที