โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ซันบัส

เส้นทาง : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
2 ชัยภูมิ บริษัท ซันบัส จำกัด 0 ชั่วโมง  
3 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 0 ชั่วโมง  25 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 0 ชั่วโมง  35 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 0 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 1 ชั่วโมง  5 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านแปรง 1 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 1 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  40 นาที
11 นครราชสีมา จุดจอด อ.กลางดง 3 ชั่วโมง  10 นาที
12 สระบุรี จุดจอด อ.มวกเหล็ก 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 3 ชั่วโมง  30 นาที
14 สระบุรี จุดจอดหนองแค-หินกอง 3 ชั่วโมง  40 นาที
15 สระบุรี จุดจอดหนองแค-หินกอง 3 ชั่วโมง  55 นาที
16 กรุงเทพมหานคร จุดจอดวังน้อย 4 ชั่วโมง  5 นาที
17 กรุงเทพมหานคร จุดจอดพระอินทร์ 4 ชั่วโมง  10 นาที
18 กรุงเทพมหานคร นวนคร 4 ชั่วโมง  15 นาที
19 กรุงเทพมหานคร ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 4 ชั่วโมง  20 นาที
20 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 4 ชั่วโมง  25 นาที
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง