โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ซันบัส

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เชียงคาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 อยุธยา ท่าวังน้อย 1 ชั่วโมง  
4 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง  
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 เลย จุดจอดผานกเค้า 7 ชั่วโมง  
8 เลย จุดจอดตาดข่า 7 ชั่วโมง  40 นาที
9 เลย จุดจอดหนองหิน 7 ชั่วโมง  20 นาที
10 เลย วังสะพุง 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง  
12 เลย เชียงคาน 8 ชั่วโมง  30 นาที