โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ซันบัส

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 กรุงเทพมหานคร จุดจอดวังน้อย 1 ชั่วโมง  
5 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครราชสีมา จุดจอด อ.กลางดง 2 ชั่วโมง  
7 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง (โลตัส) 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 นครราชสีมา จุดจอดปั๊ม ปตท.ปากช่อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านแปรง 3 ชั่วโมง  40 นาที
11 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 3 ชั่วโมง  55 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 4 ชั่วโมง  10 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 4 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 4 ชั่วโมง  35 นาที
15 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 4 ชั่วโมง  45 นาที
16 ชัยภูมิ จุดจอด บ้านกุดละลม 4 ชั่วโมง  50 นาที
17 ชัยภูมิ จุดจอด บ้านห้วยหลัว 4 ชั่วโมง  55 นาที
18 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองนาแซง 5 ชั่วโมง  
19 ชัยภูมิ จุดจอด บิ๊กซีชัยภูมิ 5 ชั่วโมง  
20 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง