โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ซันบัส

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เลย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อยุธยา ท่าวังน้อย 1 ชั่วโมง  
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 3 ชั่วโมง  
6 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 4 ชั่วโมง  
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 4 ชั่วโมง  40 นาที
10 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง  
11 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง  
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 เลย จุดจอดผานกเค้า 7 ชั่วโมง  
15 เลย จุดจอดภูกระดึง 7 ชั่วโมง  10 นาที
16 เลย จุดจอดตาดข่า 7 ชั่วโมง  15 นาที
17 เลย จุดจอดหนองหิน 7 ชั่วโมง  20 นาที
18 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 7 ชั่วโมง  30 นาที
19 เลย วังสะพุง 7 ชั่วโมง  40 นาที
20 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง