โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ซันบัส

เส้นทาง : เลย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
4 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง  50 นาที
6 เลย จุดจอดภูกระดึง 0 ชั่วโมง  
7 เลย จุดจอดผานกเค้า 1 ชั่วโมง  
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 2 ชั่วโมง  
9 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  
11 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 4 ชั่วโมง  
12 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 4 ชั่วโมง  20 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 4 ชั่วโมง  40 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 5 ชั่วโมง  
15 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 5 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 6 ชั่วโมง  
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 7 ชั่วโมง  
18 อยุธยา ท่าวังน้อย 8 ชั่วโมง  
19 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง