โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เทียนไชยแอร์

เส้นทาง : ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
2 ชัยภูมิ บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด 0 ชั่วโมง  
3 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านเขว้า 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอดหนองบัวระเหว 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอดซับใหญ่ 1 ชั่วโมง  
6 ชัยภูมิ จุดจอดนายางกลัก 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดวังใหม่ 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านไร่ 1 ชั่วโมง  40 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านโคกรัง 1 ชั่วโมง  45 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านเกี่ยวแฝก 1 ชั่วโมง  50 นาที
11 ชัยภูมิ จุดจอดเทพสถิต 2 ชั่วโมง  
12 ลพบุรี จุดจอดลำสนธิ 2 ชั่วโมง  10 นาที
13 ลพบุรี จุดจอดลำนารายณ์ 2 ชั่วโมง  35 นาที
14 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 3 ชั่วโมง  55 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  40 นาที