โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : กทม-อำนาจ-มุกฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง  
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง  
12 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 9 ชั่วโมง  
13 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  40 นาที
15 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  45 นาที
16 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 9 ชั่วโมง  50 นาที
17 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 10 ชั่วโมง  
18 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 10 ชั่วโมง  5 นาที
19 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 10 ชั่วโมง  10 นาที
20 ยโสธร จุดจอดนากอก 10 ชั่วโมง  15 นาที
21 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 10 ชั่วโมง  20 นาที
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 10 ชั่วโมง  30 นาที
23 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  40 นาที