โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : กทม-ธาตุพนม(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง  
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  40 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอดทุ่งแต้ 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
14 ยโสธร จุดจอดห้วยแก้ง 8 ชั่วโมง  
15 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง  
16 ยโสธร จุดจอดซ่งแย้ 8 ชั่วโมง  10 นาที
17 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  20 นาที
18 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  40 นาที
19 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  50 นาที
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 9 ชั่วโมง  
21 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 9 ชั่วโมง  15 นาที
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 9 ชั่วโมง  30 นาที
23 มุกดาหาร จุดจอดคำอาฮวน 9 ชั่วโมง  30 นาที
24 มุกดาหาร จุดจอดดงมัน 9 ชั่วโมง  45 นาที
25 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  
26 มุกดาหาร จุดจอดบ้านสามขา 10 ชั่วโมง  30 นาที
27 มุกดาหาร จุดจอด ต.คำป่าหลาย 10 ชั่วโมง  30 นาที
28 มุกดาหาร จุดจอดดอนสวรรค์ 10 ชั่วโมง  30 นาที
29 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 10 ชั่วโมง  45 นาที