โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : กทม-เลิงใหม่(928)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง  
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง  
12 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 8 ชั่วโมง  45 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  
15 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  
16 อำนาจเจริญ จุดจอดไร่สีสุก 9 ชั่วโมง  
17 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 9 ชั่วโมง  20 นาที
18 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 9 ชั่วโมง  40 นาที
19 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 9 ชั่วโมง  40 นาที
20 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 9 ชั่วโมง  40 นาที
21 ยโสธร จุดจอดนากอก 9 ชั่วโมง  50 นาที
22 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 10 ชั่วโมง  
23 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 10 ชั่วโมง  20 นาที
24 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  40 นาที