โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : *มุกดาหาร-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 1 ชั่วโมง  
5 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร ไทยเจริญ 1 ชั่วโมง  45 นาที
8 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 1 ชั่วโมง  45 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 2 ชั่วโมง  
11 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  25 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  10 นาที
13 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 9 ชั่วโมง  
14 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 10 ชั่วโมง  
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  40 นาที