โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : เลิงนกทาใหม่-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่
2 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 0 ชั่วโมง  
3 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ยโสธร ไทยเจริญ 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 0 ชั่วโมง  45 นาที
7 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 1 ชั่วโมง  
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  10 นาที
10 ร้อยเอ็ด แยกพนมไพร 0 ชั่วโมง  
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง  
13 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง  
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง  
15 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 0 ชั่วโมง  
16 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 0 ชั่วโมง  
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง