โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : *เลิงใหม่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่
2 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 1 ชั่วโมง  
6 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที