โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : *นิคมฯ-กทม.VIP

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
2 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 1 ชั่วโมง  5 นาที
6 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 1 ชั่วโมง  25 นาที
7 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 1 ชั่วโมง  40 นาที
8 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง