โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : *ธาตพนม-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
2 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 1 ชั่วโมง  
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 1 ชั่วโมง  55 นาที
7 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ยโสธร ไทยเจริญ 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 2 ชั่วโมง  35 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 2 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  10 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  40 นาที