โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : เลิงใหม่-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่
2 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 0 ชั่วโมง  25 นาที
5 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 0 ชั่วโมง  25 นาที
6 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 0 ชั่วโมง  40 นาที
7 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 1 ชั่วโมง  
8 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 8 ชั่วโมง  45 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที