โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ไทยสงวนทัวร์

เส้นทาง : *กทม-เลิงฯ(928)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง  
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  15 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง  
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 9 ชั่วโมง  
12 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 9 ชั่วโมง  
13 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  15 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  15 นาที
15 อำนาจเจริญ จุดจอดไร่สีสุก 9 ชั่วโมง  20 นาที
16 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 9 ชั่วโมง  20 นาที
17 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 9 ชั่วโมง  30 นาที
18 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 9 ชั่วโมง  30 นาที
19 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 9 ชั่วโมง  30 นาที
20 ยโสธร จุดจอดนากอก 9 ชั่วโมง  30 นาที
21 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 9 ชั่วโมง  30 นาที