โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุญฑริกทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บุณฑริก (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  45 นาที
3 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 5 ชั่วโมง  
4 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 5 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดขุขันธ์ 5 ชั่วโมง  45 นาที
6 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 6 ชั่วโมง  20 นาที
7 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 6 ชั่วโมง  45 นาที
8 ศรีสะเกษ จุดจอดภูมิซรอล 7 ชั่วโมง  15 นาที
9 อุบลราชธานี จุดจอดน้ำยืน 8 ชั่วโมง  
10 อุบลราชธานี จุดจอดนาจะหลวย 8 ชั่วโมง  30 นาที
11 อุบลราชธานี จุดจอดบุณฑริก 9 ชั่วโมง