โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สมัครเป็นร้านค้าจำหน่ายตั๋วโดยสาร

เปิดรับร้านค้าจำหน่ายตั๋วรถทัวร์

ร้านค้าจำหน่ายตั๋วรถทัวร์

-บุคคล หรือ นิติบุคคล
-มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ADSL และ Printer ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้
-มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ทั่วไป
 
-ร้านค้าจำหน่ายตั๋ว จะได้รับค่าบริการซึ่งเรียกเก็บจากลูกค้าผู้ใช้บริการในอัตราที่เหมาะสม
-ระบบจะคิดเงินเฉพาะค่าตั๋วโดยสาร โดยไม่บวกเพิ่มค่าบริการอื่นๆ จากร้านค้าจำหน่ายตั๋ว ทำให้ซื้อตั๋วได้ในราคาตั๋ว ถูกกว่าจองผ่านหน้าเว็บในแบบปกติ
 
-ค่าติดตั้งระบบและคู่มือการใช้งาน 500 บาท (ชำระครั้งเดียว)
-ค่าบำรุงรักษาระบบรายปี ปีละ 600 บาท
-พิเศษ! ไม่ต้องวางเงินมัดจำหรือการันตี แต่ร้านค้าจะต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบเมื่อต้องการจำหน่ายตั๋ว โดยร้านค้าสามารถกำหนดจำนวนเงินที่เติมได้เองตามความเหมาะสม
 
-ฝ่ายบริการลูกค้า (ร้านค้า)
-คุณวรรณทิวา โทร 086-3779234
-วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
-อีเมล info@thairoute.com