โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เส้นทางและผู้ให้บริการ

* ท่านสามารถคลิกดูระยะเวลาของเส้นทางเดินรถได้

ผู้ให้บริการ   เส้นทาง
แอร์อรัญพัฒนา 921 กรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ
  921 กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเกลือ
  60 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ
  60 กรุงเทพฯ - โรงเกลือ
  921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ)
  921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน)
  9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ
  9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ)
  60 อรัญประเทศ - กรุงเทพฯ
  921 อรัญประเทศ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ
  60 โรงเกลือ - กรุงเทพฯ
  921 โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ
  921 โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ
  9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ
แอร์ชัยภูมิ 28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ
  28 กรุงเทพฯ-ด่านขุนทด(เทศกาล)
  28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ
  28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(จัตุรัส)
  28 ด่านขุนทด-กรุงเทพฯ(เทศกาล)
แอร์เมืองเลย 29a กท-จ.เลย
  29f กท-นาด้วง
  29n กท-บ.ผานกเค้า
  29k กท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ
  29j กท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ
  29c กท-อ.ชุมแพ
  29g กท-อ.ท่าลี่
  29e กท-อ.ปากชม
  29i กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
  29h กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
  29b กท-อ.เชียงคาน
  29d กท-อ.เอราวัณ-เลย
  29a จ.เลย-กท
  29n บ.ผานกเค้า-กท
  29c อ.ชุมแพ-กท
  29j อ.ชุมแพ-กท
  29k อ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท
  29i อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท
  29g อ.ท่าลี่-กท
  29f อ.นาด้วง-กท
  29h อ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท
  29e อ.ปากชม-กท
  29b อ.เชียงคาน-กท
  29d เลย-อ.เอราวัณ-กท
แอร์พอร์ตแวน N3 (เหมา)ทุ่งสง-สนามนบินครศรีฯ
  N4 (เหมา)สนามบินนครศรีฯ-ทุ่งสง
  N5 จันดี-สนามบินนครศรีธรรมราช
  N1 ทุ่งสง-สนามบินนครศรีธรรมราช
  N6 สนามบินนครศรีธรรมราช-จันดี
  N2 สนามบินนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง
สมบัติทัวร์ 98 กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V )
  98 กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-แยกบ้านจาน-เดชอุดม ( M )
  4 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
  98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล
  98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี
  4 กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน
  4 กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก
  4 กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก (V)
  4 กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V )
  4 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M )
  98 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV )
  98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M )
  98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV )
  98 กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี
  4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M)
  4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV)
  98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M)
  98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV)
  98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(V)
  98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M)
  4 กัทรลักษณ์-กรุงเทพ เทศกาล
  4 กันทรลักษ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ
  4 บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ - กรุงเทพ
  4 บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน - กัทรลักษณ์ - ขุนหาญ - กรุงเทพ
  4 บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน-ไพรบึง- กรุงเทพ
  4 วิภาวดี-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
  4 หมอชิต-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก
  4 อุบล-กันทรลักษณ์-ไพรบึง-กรุงเทพ
  98 อุบล-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
  98 อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
  98 อุบล-แยกบ้านจาน-แยกกันทรลักษ์-ไพรบึง-กท
  98 อุบล-ไพรบึง-กรุงเทพ
  98 อุบลราชธานี-กรุงเทพ
  98 อุบลฯ-กรุงเทพฯ เทศกาล
  98 เดชอุบล-กรุงเทพฯ เทศกาล
  4 ไพรบึง-กรุงเทพ
แอร์อุดร 79 กรุงเทพ - บ้านดุง
  943 กรุงเทพ - ปากคาด
  79 กรุงเทพ - พรเจริญ
  97 กรุงเทพ - อุดรธานี - สว่างแดนดิน
  79 กรุงเทพ - โซ่พิสัย
  943 กรุงเทพ-โพนพิสัย
  97 กรุงเทพฯ - พังโคน
  23 กรุงเทพฯ - หนองคาย
  22 กรุงเทพฯ - อุดรธานี
  79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
  943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ
  943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ
  79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
  79 บ้านดุง - กรุงเทพ
  934 ปากคาด - กรุงเทพ
  79 พรเจริญ - กรุงเทพ
  97 พังโคน-กรุงเทพฯ
  97 สว่างแดนดิน - อุดรธานี - กรุงเทพ
  23 หนองคาย - กรุงเทพฯ
  22 อุดรธานี - กรุงเทพฯ
  79 เฝ้าไร่ - กรุงเทพ
  79 โซ่พิสัย - กรุงเทพ
  943 โพนพิสัย-กรุงเทพ
เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ 24 กรุงเทพฯ - ดอนตาล
  927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
  24 กรุงเทพฯ - อาจสามารถ
  25 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
  4 กรุงเทพฯ-น้ำยืน
  4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
  927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร(8ล้อ)
  98 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
  929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน
  929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน (เทศกาล)
  98 กรุงเทพฯ-เดชอุดม
  929 คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
  24 ดอนตาล-กรุงเทพฯ
  927 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
  927 มุกดาหาร-กรุงเทพฯ(8ล้อ)
  25 อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
บางสะพานทัวร์ 66 กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย
  66 กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย - มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ)
  66 กรุงเทพฯ - บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ)
  66 กรุงเทพฯ - บางสะพานใหญ่
  66 กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต
  66 กรุงเทพฯ - มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ)
บางกอกบัสไลน์ 091 กรุงเทพ - ลำปาง (V)
  962 กรุงเทพ - เชียงของ (V)
  962 กรุงเทพ - เชียงของ (VM)
  909 กรุงเทพ - เชียงราย (MV)
  909 กรุงเทพ - เชียงราย (V)
  909 กรุงเทพ - เชียงราย(M)
  018 กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M)
  018 กรุงเทพ - เชียงใหม่ (V)
  018 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18.50(MV)
  909 กรุงเทพ - แม่จัน (M)
  909 กรุงเทพ - แม่จัน (V)
  047 กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV)
  047 กรุงเทพ-น่าน(V)
  091 กรุงเทพ-ลำปาง (MV)
  091 กรุงเทพ-ลำปาง(M)
  018 กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
  018 กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
  909 กรุงเทพ-แม่สายMV
  047 กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV)
  047 กรุงเทพฯ - น่าน (M)
  047 กรุงเทพฯ - น่าน (V)
  993 กรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี
  909 กรุงเทพฯ - เชียงราย (MV)
  018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 06.00 (MV)
  018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (V)
  018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM)
  018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV)
  047 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V)
  993 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
  962 กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)
  047 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ
  047 น่าน - กรุงเทพฯ
  091 ลำปาง-กรุงเทพ
  993 สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ
  962 เชียงของ-กรุงเทพฯ
  909 เชียงราย - กรุงเทพฯ
  909 เชียงราย - กรุงเทพฯ**
  018 เชียงใหม่ - กรุงเทพ (S)
  018 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ออกจาก20.00
  018 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
  018 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.
บุษราคัมทัวร์ (04)929 กทม-คันพะลาน(O)
  (20)929 กทม-คันพะลาน(ท)
  (11)5 กทม-นากลาง-นายูง
  (01)5 กทม-นายูง(O)
  (12)5 กทม-นายูง(ท)
  (23)5 กทม-นาวัง
  (03)5 กทม-นาวัง(O)
  (14)5 กทม-นาวัง-น้ำโสม(ท)
  (28)96 กทม-น่าน
  (31)96 กทม-น่าน(ท)
  (31)96 กทม-น่าน(ส)
  (16)5 กทม-น้ำโสม
  (23)5 กทม-น้ำโสม
  (22)5 กทม-น้ำโสม VIP
  (02)5 กทม-น้ำโสม(O)
  (15)5 กทม-น้ำโสม(ท)
  (13)5 กทม-น้ำโสมV
  (30)13 กทม-บ้านท่าตอน
  (34)13 กทม-บ้านท่าตอน(ท)
  (18)5 กทม-บ้านผือ-น้ำโสม
  (02)5 กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่
  (33)957 กทม-พะเยา
  (30)96 กทม-พิษณุโลก
  (10)5 กทม-รังสิต-น้ำโสม(ท)
  (10)933 กทม-รังสิต-ศรีเชียงใหม่(ท)
  (19)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ท)
  (08)933 กทม-ศรีเชียงใหม่(ส)
  (19)933 กทม-สร้างคอม(ท)
  (09)933 กทม-สร้างคอม(ส)
  933 กทม-สะพานไทย-ลาว
  (25)933 กทม-สังคม
  (06)933 กทม-สังคม(O)
  (16)933 กทม-สังคม(ท)
  (06)933 กทม-หนองคาย
  (26)933 กทม-หนองคาย
  (08)933 กทม-หนองคาย(O)
  (18)933 กทม-หนองคาย(ท)
  (18)933 กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท)
  (17)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท)
  (20)933 กทม-หนองบัวฯ-ศรีเชียงใหม่
  (24)929 กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน
  (11)929 กทม-เขมราฐ(ท)
  (30)962 กทม-เชียงของ
  (33)962 กทม-เชียงของ(ท)
  (33)962 กทม-เชียงของ(ส)
  (32)909 กทม-เชียงราย
  (32)909 กทม-เชียงราย
  (29)18 กทม-เชียงใหม่
  (32)18 กทม-เชียงใหม่(ท)
  (32)18 กทม-เชียงใหม่(ส)
  (33)962 กทม-เทิง
  (13)923 กทม-แพร่(ท)
  (30)957 กทม-แม่สาย
  (34)957 กทม-แม่สาย(ท)
  (34)957 กทม-แม่สาย(ส)
  (06)933 กทม-โพธิ์ตาก
  (07)933 กทม-โพธิ์ตาก(O)
  (27)933 กทม.-สร้างคอม
  (05)933 กทม.-สังคม
  (07)933 กทม.-หนองคาย
  (06)933 กทม.-โพธิ์ตาก
  929 คันพะลาน-กทม
  933 ท่าบ่อ-กทม
  933 ท่าบ่อ-กทม(ท)
  933 ท่าบ่อ-กทม(ส)
  5 นายูง-น้ำโสม-กทม
  5 นาวัง-กทม
  96 น่าน-กทม
  96 น่าน-กทม(ท)
  96 น่าน-กทม(เช้า)
  5 น้ำโสม-กทม VIP
  5 น้ำโสม-กทม(ส)
  5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทม
  5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV
  13 บ้านท่าตอน-กทม
  13 บ้านท่าตอน-กทม(ท)
  5 บ้านผือ-กทม(ส)
  929 ปทุมราช-กทม
  929 ปากแซง-กทม(ท)
  957 พะเยา-กทม
  (14)5 รังสิต-น้ำโสม
  96 ร้องกวาง-กทม
  933 ศรีเชียงใหม่-กทม
  933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ท)
  933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ส)
  933 สร้างคอม-อุดร-กทม
  933 สังคม-กทม
  933 หนองคาย-กทม
  933 หนองคาย-กทม(ท)
  933 หนองคาย-กทม(ส)
  933 หนองคาย-น้ำสวย-กทม
  5 หนองบัวฯ-กทม(ส)
  929 อำนาจเจริญ-กทม
  929 อำนาจเจริญ-ป่าติ้ว-กทม(ท)
  933 อุดรธานี-กทม
  933 อุดรธานี-กทม(ท)
  933 อุดรธานี-กทม(ส)
  909 เชียงราย-กทม
  18 เชียงใหม่-กทม
  18 เชียงใหม่-กทม(ท)
  96 แพร่-กทม
  96 แพร่-กทม(ส)
  957 แม่สาย-กทม
  957 แม่สาย-กทม(ท)
  933 โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม
  933 โพธิ์ตาก-อุดรธานี-กทม
บัส เอ็กซ์เพลส 63 กรุงเทพฯ - ตะกั่วป่า - เขาหลัก - ทับละมุ - ภูเก็ต (สายเก่า)
  949 กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง - ภูเก็ต (สายใหม่)
  61 กรุงเทพฯ - ตาขุน - พังงา - วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)
  99 กรุงเทพฯ - พังงา[สายเก่า]
  993 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์
  63 ภูเก็ต - ทับละมุ - เขาหลัก - ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  949 ภูเก็ต - วังหม้อแกง - พังงา - ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)
  993 สุราษฎร์ - กรุงเทพฯ
มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ(สายนอก)
  931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)
  931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)
  931 พนมไพร,สุวรรณภูมิ,เกษตรวิสัย,พยัคฆ์-กรุงเทพฯ
  931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
  931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
  931 เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ
  931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)
อีสานทัวร์ 20 กรุงเทพฯ-ไชยวาน
  22 กรุงเทพ-อุดรธานี
  20 กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์
  22 กรุงเทพฯ-ตาลเลียน
  22 กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
  22 กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)
  175 ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)
  637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)
  175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
  175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)
  633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
  175 ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)
  22 ตาลเลียน-กรุงเทพฯ
  22 พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ
  20 พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ
  175 พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)
  22 อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)
  637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)
  633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
  20 ไชยวาน-กรุงเทพฯ
จิรัฐกาล-เขมราฐ 1) กรุงเทพ-ปากแซง(เสริมพิเศษ)
  1) กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง
  3) ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
  4) อำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ
  2) โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
กรุงสยามทัวร์ 993 กรุงเทพ-สุราษฎร์
  993 สุราษฎร์-กรุงเทพ
ลิกไนท์ทัวร์ 9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
  983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ
  983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ
  983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ
  950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
  836 กลับ กระบี่-โคราช
  836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)
  99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา
  61 ทับปุด-พังงา
  9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่
  99 พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า)
  61 พังงา - กรุงเทพ
  983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
  983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่
  9912 เทศกาล
  983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่
  950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่
  983 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
  836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
โลตัสพิบูลทัวร์ 7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก
  930 กรุงเทพฯ-นครพนม
  33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
  7A กรุงเทพฯ-บุณฑริก
  947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่
  7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร
  947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ
  7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
  930 นครพนม-กรุงเทพฯ
  33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ
  7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ
  947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ
  7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ
  947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ
นครบริการขนส่ง 733 กระบี่ - ลำทับ - ทุ่งสง - นคร
  733 กระบี่ - เขาพนม - ทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง
  440 กระบี่-ทุ่งสง-นครศรีฯ
  733 กระบี่-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
  733 นคร - ทุ่งสง - ลำทับ - กระบี่
  733 นคร-ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ - กระบี่
  440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-กระบี่
  440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
  440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
  733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-กระบี่
  733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
  477 นครศรีฯ-สงขลา
  477 นครศรีฯ-หาดใหญ่
  733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
  440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
  440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
  477 สงขลา-นครศรีฯ
  477 หาดใหญ่-นครศรีฯ
  729 หาดใหญ่-เกาะสมุย
  729 เกาะสมุย-หาดใหญ่
นครศรีร่มเย็นทัวร์ 993 กรุงเทพ-สุราษฎร์
  981 ป1. เทศกาล กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
  981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  981 ปากพนัง-นครศรี-กรุงเทพ V32
  981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  981 ป1 สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง
  981 ป1 สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช
นวนครทัวร์ 20 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
  20 ขอนแก่น-กรุงเทพฯ
นิวมิตรทัวร์ 64 กรุงเทพฯ-ระนอง
  64 ระนอง-กรุงเทพฯ
คิงส์ด้อมทัวร์ 193 กำแพงเพชร-พิษณุโลก
  173 ชนแดน-พิษณุโลก
  187 ชาติตระการ-นครไทย-พิษณุโลก
  663 นครสวรรค์-เชียงราย
  187 นครไทย-พิษณุโลก
  618 พิจิตร-พิษณุโลก
  193 พิษณุโลก-กำแพงเพชร
  173 พิษณุโลก-ชนแดน
  187 พิษณุโลก-ชาติตระการ-อุตรดิตถ์
  187 พิษณุโลก-นครไทย
  187 พิษณุโลก-นครไทย-ชาติตระการ
  618 พิษณุโลก-พิจิตร
  136 พิษณุโลก-หล่มสัก
  173 พิษณุโลก-เขาทราย
  2262 พิษณุโลก-เนินมะปราง
  137 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์
  136 หล่มสัก-พิษณุโลก
  663 เชียงราย-นครสวรรค์
  2262 เนินมะปราง-พิษณุโลก
  137 เพชรบูรณ์-พิษณุโลก
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ 13 กรุงเทพฯ - ท่าตอน
  91 กรุงเทพฯ - ลำปาง
  18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
  13 ท่าตอน - กรุงเทพฯ
  91 ลำปาง - กรุงเทพฯ
  18 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ) 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
  9912 หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่
  983 หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่
  950 หมอชิต-เขาพนม-กระบี่
  18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
อ.ศึกษาทัวร์ 636 หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่
  636 เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย
เพชรประเสริฐ 874 ขอนแก่น - อุบลราชธานี (พิเศษ)
  829 ขอนแก่น - แม่สอด
  638 ตราด - พิษณุโลก
  638 ตราด - แม่สอด
  638 ตราด-พิษณุโลก-แม่สอด
  638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด
  829 ตาก - แม่สอด (พิเศษ)
  876 นครพนม - เชียงใหม่
  876 นครพนม - เชียงใหม่
  876 นครพนม - เชียงใหม่ (ด่วน)
  876 บึงกาฬ - เชียงใหม่
  138 พัทยา - หล่มสัก
  638 พัทยา - แม่สอด
  638 พิษณุโลก - ตราด
  829 พิษณุโลก - มุกดาหาร
  638 พิษณุโลก - ระยอง
  878 มหาชัย - แม่สอด
  874 มหาสารคาม-เชียงใหม่(พิเศษ)
  874 มหาสารคาม-เชียงใหม่(เหมา)
  829 มุกดาหาร - พิษณุโลก
  829 มุกดาหาร - แม่สอด
  874 ร้อยเอ็ด - เชียงใหม่ (พิเศษ)
  138 ระยอง - หล่มสัก
  138 ระยอง - หล่มสัก
  638 ระยอง - พัทยา - แม่สอด
  638 ระยอง - พิษณุโลก
  638 ระยอง - แม่สอด
  878 ราชบุรี-แม่สอด
  878 สวนผึ้ง - แม่สอด
  138 หล่มสัก - พัทยา
  138 หล่มสัก - ระยอง
  874 หล่มสัก - เชียงใหม่ (พิเศษ)
  829 หล่มสัก - แม่สอด (พิเศษ)
  876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)
  874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่
  874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่
  874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่
  874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน)
  874 อุบลราชธานี-หล่มสัก(พิเศษ)
  876 เชียงใหม่ - นครพนม
  876 เชียงใหม่ - นครพนม
  876 เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน)
  876 เชียงใหม่ - บึงกาฬ
  874 เชียงใหม่ - ร้อยเอ็ด(พิเศษ)
  874 เชียงใหม่ - หล่มสัก
  876 เชียงใหม่ - อุดรธานี
  876 เชียงใหม่ - อุดรธานี(พิเศษ)
  874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
  874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
  874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี
  874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน)
  874 เชียงใหม่-มหาสารคาม(พิเศษ)
  829 แม่สอด - ขอนแก่น
  638 แม่สอด - ตราด
  638 แม่สอด - ตลาดโรงเกลือ
  638 แม่สอด - พัทยา
  638 แม่สอด - พัทยา - ระยอง
  829 แม่สอด - มุกดาหาร
  638 แม่สอด - ระยอง
  878 แม่สอด - สวนผึ้ง
  829 แม่สอด - หล่มสัก(พิเศษ)
  878 แม่สอด-มหาชัย
  878 แม่สอด-ราชบุรี
เพชรสุริยนทัวร์ 18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
  18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (รถเสริม)
  18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
ภูเก็ตท่องเที่ยว 949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) - ภูเก็ต
  949 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต
  63 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)
  63,995 (เก่า) ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  949,63,995 ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ภูกระดึงทัวร์ 4 กรงุเทพฯ-บุณฑริก
  4 กรงุเทพฯ-บุณฑริก(online)
  29 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง
  938 กรงุเทพฯ-เลย-ภูหลวง(Online)
  938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย
  938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online)
  29d กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ(Online)
  29 กรุงเทพฯ-เลย
  .938 กรุงเทพฯ-เลย (Online)
  29 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่
  .938 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ (Online)
  29b กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า
  .938 กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online)
  29c กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
  .938 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online)
  29 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ
  938 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ (Online)
  29 บ้านเป้า-เลย-กทม
  938 บ้านเป้า-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
  29 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ
  938 ภูหลวง-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
  98 อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ
  29c เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
  938 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online)
  29 เลย-กรุงเทพฯ
  938 เลย-บัวใหญ่-กทม
  938 เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)
ภูหลวงทัวร์ 175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า)
  175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)
พิษณุโลกยานยนต์ 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย
  913 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
  963 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
  963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
ปิยะชัยพัฒนา 877 ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย
  877 แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ 992 กรุงเทพฯ - ด่านนอก
  992 กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่
  9914 กรุงเทพฯ - นาทวี
  992 กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์
  987 กรุงเทพฯ - ยะลา
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
  986 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก
  9917 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(สายใหม่)
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
  982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่)
  982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่(สายใหม่)
  987 กรุงเทพฯ - เบตง
  982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่
  992 ด่านนอก - กรุงเทพฯ
  782 ด่านนอก - นครราชสีมา
  783 ด่านนอก - ระยอง
  782 นครราชสีมา - ด่านนอก
  9914 นาทวี - กรุงเทพฯ
  992 ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ
  989 พัทลุง - กรุงเทพฯ
  987 ยะลา - กรุงเทพฯ
  783 ระยอง - ด่านนอก
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  982 สงขลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
  973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
  9917 สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่)
  989 หาดใหญ่ - พัทลุง - กรุงเทพฯ
  987 เบตง - กรุงเทพฯ
พรพิริยะทัวร์ (1)91 กรุงเทพฯ-ลำปาง
  923 กรุงเทพฯ-สอง
  923 กรุงเทพฯ-แพร่
  923 กรุงเทพฯ-แพร่ เสริม
  923 กรุงเทพฯ-แพร่-สอง
  91 ลำปาง-กรุงเทพฯ
  923 สอง - กทม เสริม
  923 สอง-กรุงเทพฯ
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2)
  923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3)
  923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)
  923 แพร่-กรุงเทพฯ
  923 แพร่-กรุงเทพฯ เสริม
ประกิจยนต์ 816 นครราชสีมา - หัวหิน
  816 หัวหิน - นครราชสีมา
ประหยัดทัวร์ 929 กรุงเทพ-ยโสธร (ยโสธร)
  934 กรุงเทพ-โพนทราย (เทศกาล)
  934 กรุงเทพฯ - พนมไพร (พนมไพร)
  (1)935 กรุงเทพฯ -สุวรรณภูมิ (พยัคฆ์)
  (2)934 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย)
  (3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย)
  (3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย)
  941 กรุงเทพฯ-พิมาย(พุทไธสง)
  (5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร
  (6)929 กรุงเทพฯ-ยโสธร - เขมราฐ
  (5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร VIP
  (8)944 กรุงเทพฯ-รัตน
  (8)944 กรุงเทพฯ-รัตน ป.1
  944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี (เทศกาล)
  (4)935 กรุงเทพฯ-วาปีปทุม
  (1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
  (1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (วาปีปทุม)
  (2)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)
  (1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (เกษตร)
  (7)939 กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง
  (4)941 กรุงเทพฯ-โพนทราย
  (2)934 พนมไพร (ประทาย) - กรุงเทพฯ
  (6)941 พนมไพร(พนมไพร) - กรุงเทพฯ
  (6)941 พนมไพร-กรุงเทพฯ
  (2)935 พยัคฆ์-กรุงเทพฯ
  (1)935 พุทไธสง-กรุงเทพฯ
  (7)968 ยโสธร-กรุงเทพฯ
  (8)944 รัตน-กรุงเทพ ป.1
  (5)935 วาปีปทุม-กรุงเทพฯ
  (4)935 สุวรรณภูมิ(สุวรรณภูมิ)-กรุงเทพฯ
  (4)935 สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
  (3)935 เกษตร-กรุงเทพฯ
  (8)929 เขมราฐ-กรุงเทพฯ
  (4)941 โพนทราย(โพนทราย)-กรุงเทพ
  (4)941 โพนทราย-กรุงเทพ
นครศรีราชาทัวร์ 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
  981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
  993 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
  981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ
  993 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ
รุ่งกิจทัวร์ 753 ชุมพร - ภูเก็ต
  753 ชุมพร - ภูเก็ต
  753 ชุมพร - ภูเก็ต
  753 ชุมพร - ภูเก็ต
  753 ภูเก็ต - ชุมพร
  753 ภูเก็ต - ชุมพร
  753 ภูเก็ต - ชุมพร
  753 ภูเก็ต - ชุมพร
  430 ภูเก็ต - ระนอง
  430 ภูเก็ต - ระนอง
  430 ภูเก็ต - ระนอง
  430 ระนอง - ภูเก็ต
  430 ระนอง - ภูเก็ต
รุ่งประเสริฐทัวร์ 04) 944 กรุงเทพ - บึงบูรพ์
  01) 932 กรุงเทพ - มหาสารคาม
  01) 932 กรุงเทพ - มหาสารคาม (พิเศษ)
  02) 25 กรุงเทพ - ยโสธร-อุบลราชธานี (พิเศษ)
  03) 944 กรุงเทพ - รัตนบุรี (พิเศษ)
  02) 25 กรุงเทพ - อุบลราชธานี
  02) 25 กรุงเทพ - เสลภูมิ (พิเศษ)
  05) 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล
  03) 944 กรุงเทพฯ - รัตนบุรี
  10) 944 บึงบูรพ์ - กรุงเทพ
  07) 932 มหาสารคาม - กรุงเทพ
  07) 932 มหาสารคาม - กรุงเทพ (พิเศษ)
  11) 944 รัตนบุรี - กรุงเทพ
  11) 944 อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ
  08) 25 อุบลราชธานี - กรุงเทพ
  08) 25 อุบลราชธานี-ยโสธร-กรุงเทพ (พิเศษ)
  08) 25 เสลภูมิ - กรุงเทพ (พิเศษ)
  06)เสริมพิเศษ โคราช-สารคาม
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ 24/8 กรุงเทพ-ดอนตาล
  24/12 กรุงเทพ-ธวัชดินแดง-ราชภัฏ
  24/5 กรุงเทพ-มหาสารคาม
  24/6 กรุงเทพ-มหาสารคาม(414)
  927 กรุงเทพ-มุกดาหาร
  927(1) กรุงเทพ-มุกดาหาร
  25/3 กรุงเทพ-ยโสธร
  24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
  24(1) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
  24(P) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
  24/11 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (552)
  24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) M
  24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (online) V
  24/3 กรุงเทพ-หนองพอก
  24/10 กรุงเทพ-หนองฟ้า-นาแพง
  25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี
  25(1) กรุงเทพ-อุบลราชธานี
  927/1 กรุงเทพ-เขาวง-นาคู
  24/2 กรุงเทพ-เมยวดี
  24/1 กรุงเทพ-เลิงนกทา
  24/(P) กรุงเทพ-เลิงนกทา
  25/2 กรุงเทพ-เสลภูมิ
  25/1 กรุงเทพ-เสลภูมิ-โพนทอง-หนองจอก
  927a กรุงเทพฯ - นาคู (online)
  927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร (online)
  927b กรุงเทพฯ - ร่องคำ - กุฉิ (online)
  24b กรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด (online)
  927a กรุงเทพฯ-นาคู (online)
  927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร (online)
  927b กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online)
  24b กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด (online)
  927 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ (online)
  24 ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ (online)
  24/7 สระบุรี-ร็อยเอ็ด
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต 93 กรุงเทพฯ-ตาก
  956 กรุงเทพฯ-แม่สอด
  875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่
  875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP)
  875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (ด่วนVIP)
  93 ตาก-กรุงเทพฯ
  875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี
  875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (VIP)
  875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (ด่วนVIP)
  956 แม่สอด-กรุงเทพฯ
สวัสดีทั่วไทย 777 พัทยา - ภูเก็ต
  777 ภูเก็ต - พัทยา
สวัสดีอีสาน 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
  97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง
  97 กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน
  943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ
  943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า
  5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม
  5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา
  79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
  943 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
  943 บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ
  97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ
  97 พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ
  5 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
  5 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
สวัสดีสุรินทร์ 926 กรุงเทพ-ศรีสะเกษ
  4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
  942 กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย
  31 กรุงเทพฯ-สุรินทร์
  4 บุณฑริก-กรุงเทพฯ
  942 ยางชุมน้อย-ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ
  926 ศรีสะเกษ-กรุงเทพ
  31 สุรินทร์-กรุงเทพฯ
สยามเฟิสท์ทัวร์ 957 กรุงเทพฯ - แม่สาย
  91 กรุงเทพฯ - ลำปาง
  962 กรุงเทพฯ - เชียงของ
  90 กรุงเทพฯ - เชียงราย
  909 กรุงเทพฯ - เชียงราย(ข)
  18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
สยามเดินรถ 9917 กรุงเทพฯ - ต้นไทร - ปาลัส - นราฯ
  9917 กรุงเทพฯ - นราธิวาส
  9914 กรุงเทพฯ - นาทวี
  9917 กรุงเทพฯ - ปัตตานี
  992 กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์
  987 กรุงเทพฯ - ยะลา
  987 กรุงเทพฯ - ยะลา - เบตง
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก
  982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายเก่า)
  982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (สายใหม่)
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่(เข้าสงขลา)
  992 ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
  9917 นราธิวาส - กรุงเทพฯ
  9914 นาทวี - กรุงเทพ
  9917 ปัตตานี - กรุงเทพฯ
  992 ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ
  987 ยะลา - กรุงเทพฯ
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
  982 สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
  9917 สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ
  992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
  987 เบตง - ยะลา - กรุงเทพฯ
ศรีมงคลขนส่ง 786 กาญจนบุรี - ระยอง
  838 กาญจนบุรี - หนองคาย
  563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์
  563 จักราช-บุรีรัมย์-สุรินทร์ (พัดลม)
  589 ชลบุรี - อุบลราชธานี (พิเศษ)
  589 ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)
  589 ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)
  838 นครราชสีมา - กาญจนบุรี
  589 นครราชสีมา - พัทยา
  838 นครราชสีมา - หนองคาย
  589 นครราชสีมา-สุรินทร์
  589 นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)
  589 นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)
  589 บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)
  589 พัทยา - นครราชสีมา
  589 พัทยา - นางรอง - เดชอุดม (สายใหม่)
  589 พัทยา - สุรินทร์ (พิเศษ)
  589 พัทยา - อุบลราชธานี
  589 พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ
  589 พัทยา-สุรินทร์
  786 ระยอง - กาญจนบุรี
  589 ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ)
  589 ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ)
  589 ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)
  589 สังขะ - นางรอง - พัทยา (สายใหม่ )
  589 สำโรงทาบ - พัทยา (พิเศษ)
  563 สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา
  563 สุรินทร์-บุรีรัมย์-นครราชสีมา (พัดลม)
  589 สุรินทร์-พัทยา
  589 สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ)
  838 หนองคาย - กาญจนบุรี
  589 อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ)
  589 อุบลราชธานี - พัทยา
  589 อ่าวอุดม - โคราช (พิเศษ)
  589 อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)
  589 อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ)
  589 เดชอุดม - นางรอง - พัทยา (สายใหม่ )
  589 เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)
  589 เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)
407 พัฒนา 79 DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
  943a DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
  79 DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)
  943a DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)
  79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
  5d กรุงเทพฯ-นาวัง
  5e กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ
  5f กรุงเทพฯ-น้ำโสม
  97g กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน
  79a กรุงเทพฯ-บ้านดุง
  5b กรุงเทพฯ-บ้านผือ
  97a กรุงเทพฯ-บ้านม่วง
  33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
  943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)
  943a กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
  943c กรุงเทพฯ-ปากคาด
  97 กรุงเทพฯ-พังโคน
  97 กรุงเทพฯ-พังโคน-คำตากล้า
  22c กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
  933 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่
  97 กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน
  933a กรุงเทพฯ-สังคม
  5a กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ
  23 กรุงเทพฯ-หนองคาย
  5C กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู
  22a กรุงเทพฯ-อุดรธานี
  79b กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย
  943b กรุงเทพฯ-โพนพิสัย
  79h กรุงเทพฯ-ไชยวาน
  590L ขอนแก่น-ระยอง
  97 คำตากล้า-พังโคน-กรุงเทพฯ
  590W ชลบุรี-หนองคาย
  590B ชลบุรี-อุดรธานี
  5d นาวัง-กรุงเทพฯ
  5f น้ำโสม-กรุงเทพ
  97g นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ
  590H บ่อวิน-หนองคาย
  79a บ้านดุง-กรุงเทพฯ
  5b บ้านผือ-กรุงเทพฯ
  5e บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ
  97a บ้านม่วง-กรุงเทพ
  33 บ้านแพง-กรุงเทพ
  79 บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ
  590I บึงกาฬ นค-ระยอง
  943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ
  590X บึงกาฬ-ระยอง
  943a บุ้งคล้า-กรุงเทพ
  590J บุ้งคล้า-นค-ระยอง
  943c ปากคาด-กรุงเทพฯ
  590Z ปากคาด-ระยอง บ่อวิน
  590R ปากคาด-ระยอง พัทยา
  590S ปากคาด-ระยอง พัทยา
  97 พังโคน-กรุงเทพ
  590U พัทยา-หนองคาย
  590C พัทยา-อุดรธานี
  22c พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ
  590G ระยอง บ่อวิน-หนองคาย
  590L ระยอง-ขอนแก่น
  590J ระยอง-นค-บุ้งคล้า
  590Z ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด
  590O ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่
  590X ระยอง-บึงกาฬ
  590I ระยอง-บึงกาฬ นค
  590R ระยอง-พัทยา-ปากคาด
  590S ระยอง-พัทยา-ปากคาด
  590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่
  590 ระยอง-หนองคาย
  590D ระยอง-อุดรธานี
  933 ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ
  590O ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง
  590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง
  933a สังคม-กรุงเทพ
  5a สุวรรณคูหา-กรุงเทพ
  590A หนองคาย - บ่อวิน
  23 หนองคาย-กรุงเทพ
  590U หนองคาย-พัทยา
  590 หนองคาย-ระยอง
  590G หนองคาย-ระยอง บ่อวิน
  590N หนองคาย-แหลมงอบ
  5C หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
  22a อุดรธานี-กรุงเทพ
  590B อุดรธานี-ชลบุรี
  590C อุดรธานี-พัทยา
  590D อุดรธานี-ระยอง
  590N แหลมงอบ-หนองคาย
  79b โซ่พิสัย-กรุงเทพ
  943b โพนพิสัย-กรุงเทพฯ
  79h ไชยวาน-กรุงเทพฯ
ศรีสยามทัวร์ 9914 กรุงเทพฯ - นาทวี
  982 กรุงเทพฯ - สงขลา - หาดใหญ่
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่า)
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ด่านนอก
  982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่)
  992 ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
  9914 นาทวี - กรุงเทพฯ
  992 ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
  973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
  973 สงขลา- กรุงเทพฯ
  982 สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
  992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ศรีสุเทพทัวร์ 62 กรุงเทพฯ - ขนอม
  984 กรุงเทพฯ - ตรัง
  984 กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล
  998 กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่
  981 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช
  981 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - ปากพนัง
  989 กรุงเทพฯ - พัทลุง
  988 กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล
  973 กรุงเทพฯ - สงขลา
  992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
  62 ขนอม - กรุงเทพฯ
  984 ตรัง - กรุงเทพฯ
  981 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ
  981 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ (หมอชิต)
  981 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ เช้า
  981 ปากพนัง - กรุงเทพฯ (หมอชิต)
  989 พัทลุง - กรุงเทพฯ
  984 สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ
  988 สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ
  998 เชียรใหญ่ - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ
ศรีตรังทัวร์ 746 ภูเก็ต - สุไหงโกลก
  443 ภูเก็ต - หาดใหญ่
  763 สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช
  746 สุไหงโกลก - ภูเก็ต
  443 หาดใหญ่ - ภูเก็ต
ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 998 เชียรใหญ่ - บ่อล้อ - ชะอวด - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ
  998 กรุงเทพฯ - ทุ่งสง
  998 กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่
  993 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์
  984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
  988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
  984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
  989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
  62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
  62 ขนอม - กรุงเทพฯ
  984 ตรัง - กรุงเทพฯ
  989 พัทลุง - ทุ่งสง - กรุงเทพฯ
  984 สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ
  988 สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ
ซันบัส 29 กรุงเทพ-ผานกเค้า
  29 กรุงเทพ-เลย เสริม
  28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)
  29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ
  29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ เสริม
  29 กรุงเทพฯ-เชียงคาน
  29 กรุงเทพฯ-เลย
  29 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน
  28 ชัยภูมิ-กรุงเทพ เสริม
  28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)
  29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ
  29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ เสริม
  29 ผานกเค้า-กรุงเทพฯ
  29 ผานกเค้า-กรุงเทพฯ เสริม
  29 เชียงคาน-กรุงเทพฯ
  29 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ
  29 เลย-กรุงเทพ เสริม
  29 เลย-กรุงเทพฯ
สุวรรณนทีขนส่ง 990 กรุงเทพฯ-ชุมพร
  89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
  89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
  89 กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม
  89 กรุงเทพฯ-ละแม
  89 กรุงเทพฯ-หลังสวน
  89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม
  990 ชุมพร-กรุงเทพฯ
  990 ชุมพร-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
  89 ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ
  89 สวี-กรุงเทพฯ
  89 หลังสวน-กรุงเทพฯ
  89 หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
เทียนไชยแอร์ 28 กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)
  9903 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)
  28 ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)
  9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพ (รถ ป.1 ด่วนพิเศษ)
  9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)
ไทยสงวนทัวร์ 86 *กทม - ยโสธร
  928 *กทม- อำนาจเจริญ
  86 *กทม-กุดชุม
  86 *กทม-ธาตุฯ(86)
  928 *กทม-นิคม(928)
  86 *กทม-นิคมฯ(86)
  86 *กทม-มุกฯ(86)
  86 *กทม-เลิงฯ(86)
  928 *กทม-เลิงฯ(928)
  86เสริม *กุดชุม-กทม
  86เสริม *ธาตพนม-กทม.
  86เสริม *นิคม-กทม
  86VIP *นิคมฯ-กทม.VIP
  86เสริม *มุกดาหาร-กทม.
  928เสริม *อำนาจ-กทม
  86เสริม *เลิงใหม่-กทม
  928เสริม *เลิงใหม่-กรุงเทพ
  86 กทม-ธาตุพนม(86)
  23 กทม-หนองคาย
  928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม
  928 กทม-อำนาจ-มุกฯ
  86 กทม-เลิง(86)
  928 กทม-เลิงใหม่(928)
  86VIP กุดชุม-กทม VIP
  86 ธาตุพนม-กุดชุม-กทม
  86 ขาล่อง เลิงนกทาใหม่-กทม.
  928 เลิงใหม่-กทม
วัฒนสาครทัวร์ 955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม
  955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม (ท)
บุญฑริกทัวร์ 4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
  4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก (online)
  4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก (ท)
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (online)
  98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ (ท)