โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อรัญพัฒนา

ที่ตั้ง : 69/2 หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ : 0-2512-3755
โทรสาร : 0-2272-1513
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
921 กรุงเทพฯ - องครักษ์ - อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.20 ชม.
921 กรุงเทพฯ - องครักษ์ - โรงเกลือ ระยะเวลา 4.40 ชม.
60 กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.30 ชม.
60 กรุงเทพฯ - โรงเกลือ ระยะเวลา 4.50 ชม.
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ) ระยะเวลา 4.40 ชม.
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน) ระยะเวลา 4.40 ชม.
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ ระยะเวลา 3.30 ชม.
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ) ระยะเวลา 3.30 ชม.
60 อรัญประเทศ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
921 อรัญประเทศ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.20 ชม.
60 โรงเกลือ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.40 ชม.
921 โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
921 โรงเกลือ - องครักษ์ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 5 ชม.
9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 3.30 ชม.