โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

ที่ตั้ง : 605-606 ถนนนิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044-812747
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
29a กท-จ.เลย ระยะเวลา ชม.
29f กท-นาด้วง ระยะเวลา ชม.
29k กท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ ระยะเวลา ชม.
29j กท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ ระยะเวลา ชม.
29c กท-อ.ชุมแพ ระยะเวลา ชม.
29g กท-อ.ท่าลี่ ระยะเวลา ชม.
29e กท-อ.ปากชม ระยะเวลา ชม.
29i กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า ระยะเวลา ชม.
29h กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า ระยะเวลา ชม.
29b กท-อ.เชียงคาน ระยะเวลา ชม.
29d กท-อ.เอราวัณ-เลย ระยะเวลา ชม.
29a จ.เลย-กท ระยะเวลา ชม.
29c อ.ชุมแพ-กท ระยะเวลา ชม.
29j อ.ชุมแพ-กท ระยะเวลา ชม.
29k อ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท ระยะเวลา ชม.
29i อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท ระยะเวลา ชม.
29g อ.ท่าลี่-กท ระยะเวลา ชม.
29f อ.นาด้วง-กท ระยะเวลา ชม.
29h อ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท ระยะเวลา ชม.
29e อ.ปากชม-กท ระยะเวลา ชม.
29b อ.เชียงคาน-กท ระยะเวลา ชม.
29d เลย-อ.เอราวัณ-กท ระยะเวลา ชม.