โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-4224-5789
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
79 กรุงเทพ - บ้านดุง ระยะเวลา ชม.
943 กรุงเทพ - ปากคาด ระยะเวลา ชม.
79 กรุงเทพ - พรเจริญ ระยะเวลา ชม.
97 กรุงเทพ - อุดรธานี - สว่างแดนดิน ระยะเวลา ชม.
79 กรุงเทพ - โซ่พิสัย ระยะเวลา ชม.
943 กรุงเทพ-โพนพิสัย ระยะเวลา ชม.
97 กรุงเทพฯ - พังโคน ระยะเวลา ชม.
23 กรุงเทพฯ - หนองคาย ระยะเวลา ชม.
22 กรุงเทพฯ - อุดรธานี ระยะเวลา ชม.
79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ ระยะเวลา ชม.
943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ ระยะเวลา 11 ชม.
943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
79 บ้านดุง - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
934 ปากคาด - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
79 พรเจริญ - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
97 พังโคน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
97 สว่างแดนดิน - อุดรธานี - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
23 หนองคาย - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
22 อุดรธานี - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
79 เฝ้าไร่ - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
79 โซ่พิสัย - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
943 โพนพิสัย-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.