โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

ที่ตั้ง : 61/24 ถ.เสนานิคม1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1 แขวงลาดพร้าว กทม. 10230

โทรศัพท์ : 02-9362754
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
24 กรุงเทพฯ - ดอนตาล ระยะเวลา ชม.
927 กรุงเทพฯ - มุกดาหาร ระยะเวลา 10 ชม.
24 กรุงเทพฯ - อาจสามารถ ระยะเวลา ชม.
25 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ระยะเวลา ชม.
4 กรุงเทพฯ-น้ำยืน ระยะเวลา ชม.
4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก ระยะเวลา ชม.
927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร(8ล้อ) ระยะเวลา ชม.
98 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ระยะเวลา ชม.
929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน ระยะเวลา 10.30 ชม.
929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน (เทศกาล) ระยะเวลา ชม.
98 กรุงเทพฯ-เดชอุดม ระยะเวลา ชม.
929 คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10.30 ชม.
24 ดอนตาล-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
927 มุกดาหาร - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10 ชม.
927 มุกดาหาร-กรุงเทพฯ(8ล้อ) ระยะเวลา ชม.
25 อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.