โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บางกอกบัสไลน์

ที่ตั้ง : สำนักงานสมบัติทัวร์ 23/21 ซอยวิภาวดี13 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

โทรศัพท์ : 02-9721444
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
962 กรุงเทพ - เชียงของ (V) ระยะเวลา ชม.
962 กรุงเทพ - เชียงของ (VM) ระยะเวลา ชม.
909 กรุงเทพ - เชียงราย (MV) ระยะเวลา ชม.
909 กรุงเทพ - เชียงราย (V) ระยะเวลา ชม.
909 กรุงเทพ - เชียงราย(M) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพ - เชียงใหม่ (M) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพ - เชียงใหม่ (V) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18.50(MV) ระยะเวลา ชม.
909 กรุงเทพ - แม่จัน (M) ระยะเวลา ชม.
909 กรุงเทพ - แม่จัน (V) ระยะเวลา ชม.
047 กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV) ระยะเวลา ชม.
047 กรุงเทพ-น่าน(V) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง ระยะเวลา ชม.
909 กรุงเทพ-แม่สายMV ระยะเวลา ชม.
047 กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV) ระยะเวลา ชม.
047 กรุงเทพฯ - น่าน (M) ระยะเวลา ชม.
047 กรุงเทพฯ - น่าน (V) ระยะเวลา ชม.
993 กรุงเทพฯ - สุราษฏร์ธานี ระยะเวลา ชม.
909 กรุงเทพฯ - เชียงราย (MV) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 06.00 (MV) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (V) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ Super C. (VM) ระยะเวลา ชม.
018 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ VIP (MV) ระยะเวลา ชม.
047 กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V) ระยะเวลา 11.30 ชม.
993 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี ระยะเวลา ชม.
962 กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV) ระยะเวลา ชม.
047 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
047 น่าน - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
993 สุราษฏร์ธานี - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
962 เชียงของ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
909 เชียงราย - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
909 เชียงราย - กรุงเทพฯ** ระยะเวลา 12 ชม.
018 เชียงใหม่ - กรุงเทพ (S) ระยะเวลา ชม.
018 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ออกจาก20.00 ระยะเวลา ชม.
018 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
018 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C. ระยะเวลา ชม.