โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-4323-6175
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
20 กรุงเทพฯ-ไชยวาน ระยะเวลา 10 ชม.
22 กรุงเทพ-อุดรธานี ระยะเวลา 9 ชม.
20 กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์ ระยะเวลา 11 ชม.
22 กรุงเทพฯ-ตาลเลียน ระยะเวลา 10:30 ชม.
22 กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์ ระยะเวลา 11 ชม.
22 กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม) ระยะเวลา ชม.
175 ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2) ระยะเวลา ชม.
637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1) ระยะเวลา ชม.
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP) ระยะเวลา ชม.
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1) ระยะเวลา 12 ชม.
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1) ระยะเวลา ชม.
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.) ระยะเวลา 12 ชม.
22 ตาลเลียน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11:30 ชม.
22 พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11 ชม.
20 พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ ระยะเวลา 11 ชม.
175 พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2) ระยะเวลา ชม.
22 อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม) ระยะเวลา ชม.
637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1) ระยะเวลา ชม.
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP) ระยะเวลา ชม.
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) ระยะเวลา 12 ชม.
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.) ระยะเวลา 12 ชม.
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1) ระยะเวลา ชม.
20 ไชยวาน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10 ชม.