โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

จิรัฐกาล-เขมราฐ

ที่ตั้ง : 256/555 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ :
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
1) กรุงเทพ-ปากแซง(เสริมพิเศษ) ระยะเวลา ชม.
1) กรุงเทพฯ-เขมราฐ-ปากแซง ระยะเวลา ชม.
3) ปากแซง-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
4) อำนาจเจริญ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
2) โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.