โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์

ที่ตั้ง : 84/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2894-6151-3,0-3433-2199
โทรสาร : 0-3433-2200,0-2894-6153
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
836 กลับ กระบี่-โคราช ระยะเวลา ชม.
836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก) ระยะเวลา ชม.
99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา ระยะเวลา ชม.
61 ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา ระยะเวลา ชม.
9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม - กระบี่ ระยะเวลา ชม.
99 พังงา - กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) ระยะเวลา ชม.
61 พังงา - กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
9912 เทศกาล ระยะเวลา 12 ชม.
983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก - กระบี่ ระยะเวลา ชม.
950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
983 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา ชม.
836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา ชม.