โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

โลตัสพิบูลทัวร์

ที่ตั้ง : 999/12 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-9362474
โทรสาร : 02-9362474
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก ระยะเวลา ชม.
930 กรุงเทพฯ-นครพนม ระยะเวลา ชม.
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง ระยะเวลา ชม.
7A กรุงเทพฯ-บุณฑริก ระยะเวลา ชม.
947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่ ระยะเวลา ชม.
7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร ระยะเวลา ชม.
947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ ระยะเวลา ชม.
7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
930 นครพนม-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.