โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

ที่ตั้ง : 8 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-986181
โทรสาร : 055-986185
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
193 กำแพงเพชร-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
187 ชาติตระการ-นครไทย-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
663 นครสวรรค์-เชียงราย ระยะเวลา ชม.
187 นครไทย-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
618 พิจิตร-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
193 พิษณุโลก-กำแพงเพชร ระยะเวลา ชม.
173 พิษณุโลก-ชนแดน ระยะเวลา ชม.
187 พิษณุโลก-ชาติตระการ-อุตรดิตถ์ ระยะเวลา ชม.
187 พิษณุโลก-นครไทย ระยะเวลา ชม.
187 พิษณุโลก-นครไทย-ชาติตระการ ระยะเวลา ชม.
618 พิษณุโลก-พิจิตร ระยะเวลา ชม.
136 พิษณุโลก-หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
173 พิษณุโลก-เขาทราย ระยะเวลา ชม.
2262 พิษณุโลก-เนินมะปราง ระยะเวลา ชม.
137 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ระยะเวลา ชม.
136 หล่มสัก-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
173 เขาทราย-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
663 เชียงราย-นครสวรรค์ ระยะเวลา ชม.
2262 เนินมะปราง-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
137 เพชรบูรณ์-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.