โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

ที่ตั้ง : 451-455 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 0-2936-2205-6,0-5432-2866
โทรสาร : 0-5432-2126
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
13 กรุงเทพฯ - ท่าตอน ระยะเวลา 14 ชม.
91 กรุงเทพฯ - ลำปาง ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะเวลา 10 ชม.
13 ท่าตอน - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 14 ชม.
91 ลำปาง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10 ชม.