โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

ที่ตั้ง : 31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 0-5672-0720
โทรสาร : 0-5671-1142
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
874 ขอนแก่น - อุบลราชธานี (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
829 ขอนแก่น - แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 ตราด - พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
638 ตราด - แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 ตราด-พิษณุโลก-แม่สอด ระยะเวลา พิเศษ ชม.
638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด ระยะเวลา ชม.
829 ตาก - แม่สอด (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
876 นครพนม - เชียงใหม่ ระยะเวลา R 15:00 ชม.
876 นครพนม - เชียงใหม่ ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 นครพนม - เชียงใหม่ (ด่วน) ระยะเวลา 17:00 ชม.
876 บึงกาฬ - เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
138 พัทยา - หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
638 พัทยา - แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 พิษณุโลก - ตราด ระยะเวลา ชม.
829 พิษณุโลก - มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.
638 พิษณุโลก - ระยอง ระยะเวลา ชม.
878 มหาชัย - แม่สอด ระยะเวลา ชม.
874 มหาสารคาม-เชียงใหม่(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 มหาสารคาม-เชียงใหม่(เหมา) ระยะเวลา ชม.
829 มุกดาหาร - พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
829 มุกดาหาร - แม่สอด ระยะเวลา ชม.
874 ร้อยเอ็ด - เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
138 ระยอง - หล่มสัก ระยะเวลา 20:15 STH ชม.
138 ระยอง - หล่มสัก ระยะเวลา 07:30 ชม.
638 ระยอง - พัทยา - แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 ระยอง - พิษณุโลก ระยะเวลา 8:45 ชม.
638 ระยอง - แม่สอด ระยะเวลา ชม.
878 ราชบุรี-แม่สอด ระยะเวลา ชม.
878 สวนผึ้ง - แม่สอด ระยะเวลา 10 ชม.
138 หล่มสัก - พัทยา ระยะเวลา ชม.
138 หล่มสัก - ระยอง ระยะเวลา ชม.
874 หล่มสัก - เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
829 หล่มสัก - แม่สอด (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ระยะเวลา 14/15 ชม.
874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ระยะเวลา 12:45 น. ชม.
874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่ ระยะเวลา 07:30 น. ชม.
874 อุบลราชธานี - เชียงใหม่(ด่วน) ระยะเวลา 17:45 ชม.
874 อุบลราชธานี-หล่มสัก(พิเศษ) ระยะเวลา ไว้ใช้งาน ชม.
876 เชียงใหม่ - นครพนม ระยะเวลา R17:30 ชม.
876 เชียงใหม่ - นครพนม ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน) ระยะเวลา 19:30 ชม.
876 เชียงใหม่ - บึงกาฬ ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ - ร้อยเอ็ด(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ - หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
876 เชียงใหม่ - อุดรธานี ระยะเวลา ชม.
876 เชียงใหม่ - อุดรธานี(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ระยะเวลา 12/16 ชม.
874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ระยะเวลา 19:00 น. ชม.
874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี ระยะเวลา 8:30 น. ชม.
874 เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน) ระยะเวลา 20:00 ชม.
874 เชียงใหม่-มหาสารคาม(พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
829 แม่สอด - ขอนแก่น ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด - ตราด ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด - ตลาดโรงเกลือ ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด - พัทยา ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด - พัทยา - ระยอง ระยะเวลา ชม.
829 แม่สอด - มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด - ระยอง ระยะเวลา ชม.
878 แม่สอด - สวนผึ้ง ระยะเวลา 10 ชม.
829 แม่สอด - หล่มสัก(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
878 แม่สอด-มหาชัย ระยะเวลา 9 ชม.
878 แม่สอด-ราชบุรี ระยะเวลา ชม.