โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

ที่ตั้ง : 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2894-6330-2
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
992 กรุงเทพฯ - ด่านนอก ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - พัทลุง - หาดใหญ่ ระยะเวลา 12 ชม.
9914 กรุงเทพฯ - นาทวี ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ ระยะเวลา ชม.
987 กรุงเทพฯ - ยะลา ระยะเวลา ชม.
973 กรุงเทพฯ - สงขลา ระยะเวลา ชม.
973 กรุงเทพฯ - สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่) ระยะเวลา ชม.
986 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ระยะเวลา ชม.
9917 กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ระยะเวลา ชม.
982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สงขลา(สายใหม่) ระยะเวลา 13 ชม.
982 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
987 กรุงเทพฯ - เบตง ระยะเวลา ชม.
982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่ ระยะเวลา ชม.
992 ด่านนอก - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
782 ด่านนอก - นครราชสีมา ระยะเวลา ชม.
783 ด่านนอก - ระยอง ระยะเวลา ชม.
782 นครราชสีมา - ด่านนอก ระยะเวลา ชม.
9914 นาทวี - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
992 ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
989 พัทลุง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
987 ยะลา - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
783 ระยอง - ด่านนอก ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
982 สงขลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
9917 สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ (สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
982 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา ชม.
992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สายใหม่) ระยะเวลา ชม.
989 หาดใหญ่ - พัทลุง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
987 เบตง - กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.