โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

พรพิริยะทัวร์

ที่ตั้ง : 94 ถนนตลาดเก่า อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054-221261
โทรสาร :
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
(1)91 กรุงเทพฯ-ลำปาง ระยะเวลา ชม.
923 กรุงเทพฯ-สอง ระยะเวลา ชม.
923 กรุงเทพฯ-แพร่ ระยะเวลา ชม.
923 กรุงเทพฯ-แพร่ เสริม ระยะเวลา ชม.
923 กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ระยะเวลา ชม.
91 ลำปาง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
923 สอง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n) ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2) ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3) ระยะเวลา ชม.
923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4) ระยะเวลา ชม.
923 แพร่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
923 แพร่-กรุงเทพฯ เสริม ระยะเวลา ชม.