โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ประหยัดทัวร์

ที่ตั้ง : 283 ม. 8 ถนน มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

โทรศัพท์ : 0-2936-0496
โทรสาร : 0-4437-1191
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
929 กรุงเทพ-ยโสธร (ยโสธร) ระยะเวลา ชม.
934 กรุงเทพ-โพนทราย (เทศกาล) ระยะเวลา ชม.
934 กรุงเทพฯ - พนมไพร (พนมไพร) ระยะเวลา ชม.
(1)935 กรุงเทพฯ -สุวรรณภูมิ (พยัคฆ์) ระยะเวลา ชม.
(2)934 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) ระยะเวลา 8 ชม.
(3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) ระยะเวลา ชม.
(3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย) ระยะเวลา 8 ชม.
941 กรุงเทพฯ-พิมาย(พุทไธสง) ระยะเวลา ชม.
(5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร ระยะเวลา 8 ชม.
(6)929 กรุงเทพฯ-ยโสธร - เขมราฐ ระยะเวลา 11 ชม.
(5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร VIP ระยะเวลา ชม.
(8)944 กรุงเทพฯ-รัตน ระยะเวลา 6 ชม.
(8)944 กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 ระยะเวลา ชม.
944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี (เทศกาล) ระยะเวลา ชม.
(4)935 กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ระยะเวลา 7 ชม.
(1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ระยะเวลา 7 ชม.
(1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (วาปีปทุม) ระยะเวลา ชม.
(2)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ) ระยะเวลา ชม.
(1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ (เกษตร) ระยะเวลา ชม.
(7)939 กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง ระยะเวลา ุ6 ชม.
(4)941 กรุงเทพฯ-โพนทราย ระยะเวลา ชม.
(2)934 พนมไพร (ประทาย) - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(6)941 พนมไพร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(2)935 พยัคฆ์-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
(1)935 พุทไธสง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
(7)968 ยโสธร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(8)944 รัตน-กรุงเทพ ป.1 ระยะเวลา ชม.
(5)935 วาปีปทุม-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 7 ชม.
(4)935 สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 7 ชม.
(3)935 เกษตร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(8)929 เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11 ชม.
(4)941 โพนทราย-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.