โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เปรมประชาขนส่ง

ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767
โทรสาร : 0-5324-4737
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
เส้นทางเดินรถ
999 Cabaret ระยะเวลา 3 ชม.
555 Night Safari ระยะเวลา 3 ชม.
888 Night Safri + Khaomaokhaofang ระยะเวลา 3 ชม.
5 ขุนยวม - แม่สะเรียง - เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 7 ชม.
0001 ทดสอบ - ทดสอบ ระยะเวลา ชม.
612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 6 ชม.
612 ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ชม.
612 ปาย-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 3 ชม.
123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า ระยะเวลา ชม.
2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
1009 เชียงใหม่ - ดอยอินทนนท์ One Day Trip ระยะเวลา ชม.
3035 เชียงใหม่ - แกรนแคนยอน ระยะเวลา ชม.
5 เชียงใหม่ - แม่สะเรียง ระยะเวลา ชม.
1004 เชียงใหม่-ดอยสุเทพ Half Day ระยะเวลา ชม.
1096 เชียงใหม่-ปางช้าง Half Day ระยะเวลา ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
1095 เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip ระยะเวลา 12.30 ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า ระยะเวลา 5 ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 6 ชม.
2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว ระยะเวลา ชม.
123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว ระยะเวลา ชม.
118 เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip ระยะเวลา 3 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม ระยะเวลา 7 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 9 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย ระยะเวลา 4 ชม.
5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 9 ชม.
123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว ระยะเวลา ชม.
170 แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 4 ชม.
5 แม่สะเรียง - เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
5 แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา ชม.
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา ชม.
2216 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา ชม.
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง ระยะเวลา ชม.
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 9 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 6 ชม.
5 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ระยะเวลา 9 ชม.
2216 แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง ระยะเวลา ชม.